Komanda

SOUND Asset Management subūrė aukštos kvalifikacijos profesionalų komandą, turinčią didelę patirtį ir gilias finansų srities žinias. Mūsų komandą sudaro patyrę investicijų valdytojai, finansų analitikai ir klientų aptarnavimo ekspertai, kurie aistringai siekia išskirtinių rezultatų.

Darius Petrauskas CFA, FRM

Partneris


darius.petrauskas@soundam.eu

Andrius Sokolovskis

Partneris ir gen. direktorius

+370 620 25283
andrius.sokolovskis@soundam.eu

Rolandas Ročius

Partneris

+370 682 58421
rolandas.rocius@soundam.eu

Artūras Vilkas

Partneris

+370 614 62417
arturas.vilkas@soundam.eu

Darius Petrauskas, Partneris, CFA, FRM

Atsakomybės: Fondo struktūrizavimas, atitiktis, finansinė strategija ir planavimas, lėšų pritraukimas ir ryšiai su investuotojais.

Darius turi sukaupęs daug žinių apie kapitalo rinkas ir reguliavimą, sudėtingas finansines priemones, kiekybinius metodus, rizikos valdymą. SOUND AM jis yra atsakingas už fondų struktūrizavimą, modeliavimą, finansų planavimą, rinkų analizę, produktų strategiją, lėšų pritraukimą ir santykius su investuotojais. Anksčiau Darius beveik 20 metų dirbo Lietuvos centriniame banke, kur buvo atsakingas už fiksuotų pajamų prekybą, turto valdymą, finansinį stabilumą ir makroprudencinės priežiūros funkcijas, vadovavo investicijų komitetui, 9 metus ėjo valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas.

Pastaruoju metu jis dirbo UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra” (VIVA) verslo plėtros vadovu, o nuo 2017 m. yra Nasdaq CSD stebėtojų tarybos narys. Darius yra įgijęs finansų magistro laipsnį Vilniaus universitete ir viešojo administravimo magistro laipsnį Harvardo universitete.

Andrius Sokolovskis, Partneris ir generalinis direktorius

Atsakomybės: Fondo valdymas, sandorių struktūrizavimas, santykiai su investuotojais

Andrius yra sukaupęs 17 metų patirtį finansų sektoriuje, verslo bankininkystės srityje. Buvo atsakingas už įvairių įmonių ir viešojo sektoriaus bei infrastuktūros projektų finansavimą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Nuo 2005 m. dirbo Nordea Bank Lietuva. Nuo 2016 m. dirbo Europos investiciniame banke (EIB), kur užėmė paskolų finansinės priežiūros pareigūno pareigas Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos regionams, taip pat buvo atsakingas už privataus verslo, energetikos, komercinių bankų ir nacionalinių plėtros įstaigų finansavimą Baltijos jūros ir Šiaurės Europos regione. Andrius taip pat yra UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra” (VIVA) nepriklausomas valdybos narys ir „Pagalbos verslui fondo” (PVF) Investicijų komiteto pirmininkas. Jis yra vienas iš sutelktinio finansavimo platformos „BeMyBond” įkūrėjų.

Rolandas Ročius, Partneris

Atsakomybės: Investicijų komiteto pirmininkas, rizikos valdymas, sandorių struktūrizavimas.

Turėdamas didelę patirtį įmonių skolinimo ir rizikos valdymo srityje, anksčiau jis ėjo SEB banko kredito komiteto pirmininko pareigas. Vėliau Rolandas prisijungė prie „SME Finance” (finansinių technologijų bendrovės), kuri daugiausia dėmesio skyrė rizikos valdymui, o vėliau atliko svarbų vaidmenį kuriant didžiausią Baltijos šalyse privataus skolos fondą valstybės valdomoje UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra” (VIVA).

Rolandas yra įgijęs statistikos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete.

Artūras Vilkas, Partneris

Atsakomybės: investicijų paieška, sandorių struktūrizavimas, vykdymas ir stebėsena.

Turėdamas 15 metų patirtį verslo klientams, Arturas pasižymėjo įvairiuose pareigybių lygiuose, pradėdamas dirbti su MVĮ, o vėliau teikdamas sudėtingus finansavimo sprendimus stambiausioms verslo klientų grupėms. Prieš pradėdamas veiklą Sound Asset Manaement, Artūras vadovavo Investicijų departamentui, kuris per mažiau nei 2 metus sukūrė didžiausią Baltijos šalių skolos fondą – 225 mln. EUR dydžio. Jo patirtis apima finansavimo sandorių vykdymą, kredito analizę, rizikos valdymą, finansinį modeliavimą, strateginį planavimą ir vadovavimą komandai.